Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

การประชุม / รายงานการประชุมสภาเทศบาล

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

0
0
0
s2sdefault

 

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓.

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง นายชยพล จันทกิจ ประธานสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองท่าช้าง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

 

คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่