Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

0
0
0
s2sdefault

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม 2563 สำนักงานเทศบาลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

0
0
0
s2sdefault

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเทศบาลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

0
0
0
s2sdefault

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม 2563 สำนักงานเทศบาลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรักศักดิ์ชมูล ซอย ๖ ก ด้วยวิธี e-bidding [19 ต.ค.63]

0
0
0
s2sdefault

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรักศักดิ์ชมูล ซอย ๖ ก (ชุมชนย่อยที่๗ / บ้านเขาแก้ว) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [19 ต.ค.63]  

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี e-bidding [15 ต.ค.63]

0
0
0
s2sdefault

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านแสนสุข (ระยะ๒) (ชุมชนย่อยที่๕/บ้านแก้ว) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [15 ต.ค.63]  

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสร้างถนน [5 ต.ค.63]

0
0
0
s2sdefault

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก