Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวด/สอบราคา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

0
0
0
s2sdefault

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560 สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี