Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองท่าช้าง 4 ปี

0
0
0
s2sdefault

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองท่าช้าง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

0
0
0
s2sdefault

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

0
0
0
s2sdefault

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

กิจกรรมซุปเปอร์มินิ ฮาล์ฟมาราธอน

0
0
0
s2sdefault

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 04.50 น. เทศบาลเมืองท่าช้าง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมซุปเปอร์มินิ ฮาล์ฟมาราธอน

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ

0
0
0
s2sdefault

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองท่าช้างได้ทำการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุและชำระค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำเดือนสิงหาคม

ประชุมคณะกรรมการ อสม.เทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายรัชวุฒิ รัตนผล ปลัดเทศบาลเมืองท่าช้าง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ อสม.เทศบาลเมืองท่าช้าง

ท่านมาใช้บริการใดของเทศบาลเมืองท่าช้าง
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling