Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์เทศบาลเมืองท่าช้าง

0
0
0
s2sdefault

หน้าห้องนายก

039-471477

ห้องปลัด

039-471478

กองคลัง

039-471479

กองช่าง

039-471480

กองสาธารณสุขฯ

039-471481

ห้องรักษา

039-471482

กองวิชาการฯ

039-471483

กองการศึกษา

039-471484

งานทะเบียนฯ

039-471485

สำนักปลัด

039-321991

ห้องประชาสัมพันธ์

039325909

ท่านมาใช้บริการใดของเทศบาลเมืองท่าช้าง
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling