Thachang Chanthaburi Thachang Chanthaburi

นายกเทศมนตรี

Mayor

เทศบาลเมืองท่าช้าง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลเมืองท่าช้างทุกท่าน ร่วมมือกันพัฒนาหน้าบ้านของตนเอง ให้สะอาด สวยงาม เช่น ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามความ เหมาะสมที่อยุ่อาศัยของเรา เพื่อเป็นการสร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเทียวของจังหวัดจันทบุรีในเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี.

แนะนำผู้คณะบริหาร

การเสริมไอโอดีน

การป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย

ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย ช่วยให้อ่านชัดเจน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา / สอบราคา

คณะผู้บริหารลงพื้นที่

กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา 5 สิงหาคม 2563
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เป็นประธานเปิด...

Read more

กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เป็นประธานเปิดก...

Read more

การพ่นยาไข้เลือดออก (ULV) โรคชิคุนกุนยา ไข้หวัดนก
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้...

Read more

การพ่นยาไข้เลือดออก (ULV) โรคชิคุนกุนยา ไข้หวัดนก
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย จันทกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เป็นประธานเปิ...

Read more

การพ่นยาไข้เลือดออก (ULV) โรคชิคุนกุนยา ไข้หวัดนก
วันศุกร์ที่ 17-22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง มอบหมายให้...

Read more

กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา 5 สิงหาคม 2563
กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา 5 สิงหาคม 2563
กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา
กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา
การพ่นยาไข้เลือดออก (ULV) โรคชิคุนกุนยา ไข้หวัดนก
การพ่นยาไข้เลือดออก (ULV) โรคชิคุนกุนยา ไข้หวัดนก
การพ่นยาไข้เลือดออก (ULV) โรคชิคุนกุนยา ไข้หวัดนก
การพ่นยาไข้เลือดออก (ULV) โรคชิคุนกุนยา ไข้หวัดนก
การพ่นยาไข้เลือดออก (ULV) โรคชิคุนกุนยา ไข้หวัดนก
การพ่นยาไข้เลือดออก (ULV) โรคชิคุนกุนยา ไข้หวัดนก

ข่าวสารจากเทศบาล-News

ประชุมคณะกรรมการ อสม.เทศบาลเมืองท่าช้าง
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายรัชวุฒิ รัตนผล ปลัดเทศบาลเมืองท่าช้าง เป็นประธานเปิดก...

Read more

ประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง นายชยพล จันทกิจ ประธาน...

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ทดแทนตำแหน่...

Read more

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณตน
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.30 น. นายอุดม สุขศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยพนักง...

Read more

โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้...

Read more

ประชุมคณะกรรมการ อสม.เทศบาลเมืองท่าช้าง
ประชุมคณะกรรมการ อสม.เทศบาลเมืองท่าช้าง
ประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณตน
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณตน
โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ

แบบวัดความรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แบบสำรวจความพึงพอใจ

สัญญาประชาคม สัญญาใจ

 

อ่านรายละเอียดที่ => เอกสารสัญญาประชาคม

บรรยากาศเทศบาลเมืองท่าช้าง

   
   
 
   
   
   
   
ท่านมาใช้บริการใดของเทศบาลเมืองท่าช้าง
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling